Формування просоціальної поведінки підлітків в умовах виховного середовища позашкільного навчального закладу. Чемеровецький районний будинок школярів (директор Чебаник Маргарита Миколаївна) Науковий керівник: Мельник Людмила Пилипівна -зав. кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, кандидат педагогічних наук, доцент. Наукові консультанти: Бех Іван Дмитрович - директор Інституту проблем виховання Національної Академії педагогічних наук України, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України; Кириленко Світлана Володимирівна - начальник відділу педагогічних інновацій та виховної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, кандидат педагогічних наук. Оржеховська Валентина Михайлівна – головний науковий співробітник лабораторії превентивного виховання Інституту проблем виховання Національної Академії педагогічних наук України, доктор психологічних наук, професор Координатори: Павлова Людмила Михайлівна – методист вищої категорії відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України; Кіян Ольга Іванівна – старший науковий співробітник Інституту інновацій технологій і змісту освіти, кандидат педагогічних наук. Орловська Надія Михайлівна – методист Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти